Andriušis, Albinas, Institute of Power and Transport Machinery Engineering, Aleksandras Stulginskis University, Studentų 15, 53362 Akademija, Kaunas distr., Lithuania