Goroshko, A, Khmelnytskyi National University, Ukraine