VAIDELIENÄ–, AdelÄ—, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania