ANDRIUŠIS, Albinas, Aleksandras Stulginskis University, Studentų 15, 53362 Akademija, Kaunas distr., Lithuania, Lithuania