WANG, Baodong, China University of Petroleum-Beijing, China