JUKNEVIČIUS, Darius, Aleksandras Stulginskis University, Studentų 15A, 53362 Akademija, Kaunas distr., Lithuania, Lithuania