ZHU, Dasheng, Nanjing Institute of Technology, China