YU, Dehui, Chongqing Pump Industry Co. Ltd., China