ŠVAGŽDYTĖ, Ieva, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania