Herong, JIN, Yanshan University, 066004 Qinhuangdao, PR China, China