MENG, Jianjun, Lanzhou JiaoTong University, Lao People's Democratic Republic