HORIASHCHENKO, Kostyantin, Khmelnitskiy National University, Ukraine