Popova, L., Lappeenranta University of Technology, Finland