Polikarpova, M., Lappeenranta University of Technology, Finland