KAKABAYEV, Nurbol, Sh.Ualikhanov Kokshetau State University, Abaya 76, 020000, Kokshetau, Kazakhstan, Kazakhstan