Rimašauskienė, Rūta, Kaunas University of Technology, Lithuania