Petkevičius, Sigitas, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania