KINIULIS, Valdas, Aleksandras Stulginskis University, Student┼│ 15A, 53362 Akademija, Kaunas distr., Lithuania, Lithuania