Liu, Xiaoben, China University of Petroleum-Beijing, China