XU, Xiaofeng, PetroChina Jidong Oilfield Company, China