Cao, Xiuxia, Beijing University of Technology, China