ASHIRBAYEVA, Zhansaya Nurgalievna, M. Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan