WANG, Chao, College of Mechanical Engineering, Changzhou University; Jiangsu Power Equipment Co., Ltd, China