ZHAO, Dehong, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China, China