Petkevičius, Sigitas, Institute of Agricultural Engineering and Safety, Aleksandras Stulginskis University, Studentų 15A, 53362 Akademija, Kaunas distr., Lithuania, Lithuania