Haniszewski, Tomasz, Silesian University of Technology, Poland